สนับสนุนเรา

ให้เงินทุนสนับสนุน
กิจกรรมของ Saturday School เกิดขึ้นได้ด้วยเงินจากการบริจาค การสนับสนุนของท่าน สามารถช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายที่เรามี กว่า 2 ล้านบาทต่อปี
สนับสนุนอุปกรณ์ สถานที่
กิจกรรมของ Saturday School เกิดขึ้นได้ด้วยเงินจากการบริจาค การสนับสนุนของท่าน สามารถช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายที่เรามี กว่า 2 ล้านบาทต่อปี

ผลประโยชน์ของผู้บริจาค

ได้ช่วยสร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้แก่น้องๆ
เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
ลดหย่อนภาษี*

ร่วมสนับสนุน

ชื่อผู้บริจาค หรือชื่อหน่วยงาน
ชื่อผู้ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล
รายละเอียดการสนับสนุนเบื่องต้น